среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Projekotwanie ogrodzenie z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Sztachetki z plastyku na plot i bramę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę ze sztachet potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak proponowane ploty z plastyku na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий